ALCOR s.r.o.

Vývoj a zakázková výroba elektronických zařízení.

Profil firmy

Vývoj a zakázková výroba elektronických zařízení. Bezkontaktní identifikace. Mikroprocesorové aplikace. Vývoj matematických metod a adaptivních algoritmů a tvorba programového vybavení se speciálními požadavky.

Mezi produkty patří:

plošný spoj 1 plošný spoj 2 plošný spoj 3 plošný spoj 4

nahoru

Bezkontaktní identifikace

Bezkontaktní (radiové) čipové karty a jiné identifikátory

Vyznačují se nízkou cenou snímačů a vysokou ochranou proti výrobě duplikátů. Mají pohodlné použití a umožňují trvalé přiložení identifikátoru ke snímači a tedy trvalou kontrolu přítomnosti identifikátoru.

Umožňují používat tytéž identifikátory pro kontrolu docházky, otevírání dveří i identifikaci u počítačů. Při výběru kompatibilního standardu je také možné používat všechny naše výrobky s čipovými kartami/identifikátory zakoupenými u jiných výrobců. Např. pokud má firma již zavedenou identifikaci uživatelů PC (od jiného výrobce) a každý zaměstnanec má svou kartu/identifikátor, je tu možnost přidat třeba kontrolu docházky (od naší firmy) aniž by bylo potřeba zaměstnancům pořizovat další identifikátory - jednoduše využívají své dosavadní k oběma účelům.

Základní typ pracuje s jedním neměnným unikátním kódem, k dispozici jsou i programovatelné typy, umožňující uložení uživatelských dat.

Existuje mnoho standardů komunikace s bezkontaktními identifikátory. Standardně nabízíme dva nejpoužívanější typy identifikátorů EM Microelectronic a Mifare. Pro ostatní typy nabízíme vývoj a výrobu těchto snímačů na zakázku.

Ke komunikaci s identifikátory slouží čtečky(snímače). Bezkontaktní identifikátory se používají pro identifikaci osob také u systémů pro kontrolu přístupu a docházkových systémů. Další možností využití jsou emulátory čipů DALLAS, magnetických karet a čárového kódu.

identifikator typ 1 identifikator typ 2 identifikator typ 3 identifikator typ 4 identifikator typ 5 identifikator typ 6

EMULÁTORY čipů DALLAS, magnetických karet a karet s čárovým kódem

Jedná se o čtečky bezkontaktních identifikátorů, které mají stejný výstupní formát jako čipy DALLAS, čtečky magnetických karet či čtečky čárového kódu a lze je tedy připojit místo dosavadních čteček. Typické použití je upgrade systémů na modernější bezkontaktní technologii. Do zařízení se pouze připojí nové bezkontaktní čtečky a celý zbytek systému zůstane zachován, čímž se dosáhne zásadní úspory nákladů na modernizaci.

Snímače bezkontaktních čipových identifikátorů

Firma Alcor vyrábí snímače bezkontaktních identifikátorů, vhodné k připojení na USB port. Naše snímače dosahují vynikajícího poměru příkon/dosah. Běžný dosah je 8 cm (v závislosti na typu identifikátoru).

Po přiložení identifikátoru snímač načte a zkontroluje jeho obsah a odvysílá jej do PC. Snímače mají kontrolu zpětné odezvy v podobě světelné LED signalizace, kterou můžeme doplnit i o piezo bzučák.

K dispozici jsou programové moduly pro různá operační prostředí. Nabízíme vývoj aplikací na zakázku. Na zakázku je též možno dodat snímače s komunikací zabezpečenou plovoucím kódem nebo jiným způsobem utajení dat, případně i upravit snímač na jinou pracovní frekvenci nebo jiný kódový systém. Běžně dodáváme typ snímačů pro karty EM Microelectronic a Mifare.

Také nabízíme snímač s Wiegand výstupem a dalšími úpravami.

snímač typ 1 snímač typ 2 snímač typ 3 snímač typ 4 snímač typ 5

nahoru

Systémy pro kontrolu vstupu

Programovatelné bezkontaktní ovladače dveřních zámků, bran, ... používající pro identifikaci bezkontaktní čipové karty. K dispozici je několik typů: jednodušší typy jsou lokálně programovatelné pomocí master karty a složitější typy jsou vybaveny hodinami reálného času a pamětí 8/16 kB.

Všechny typy jsou vybaveny vestavěnou anténou nebo umožňují připojení externí antény. K dispozici je anténa ve vodotěsné krabici nebo anténa určená k zavrtání do zdi z vnitřní strany, takže z vnější strany zdi nelze zjistit ani stopy po elektronickém ovládání vstupu.

Všechny typy zámků se napájejí stejnosměrným napětím 11.5 - 16 V, které nemusí být stabilizované. Mají odběr cca 8 mA "naprázdno" (rozpojené relé, zhasnutá LED). Standardně osazujeme relé dimenzované na spínaný proud 1A.

Zámky programovatelné master kartou

Tyto typy jsou lokálně programovatelné pomocí master karty (bezkontaktní čipová karta vyhrazená pro servisní účely) a celé nastavení lze případně nahrát z datového klíče ALCOR-AGENA. Tyto zámky neukládají informaci o čase a kódech karet použitých k otevření dveří. Momentálně jsou k dispozici typy pro 24, 101 nebo 1637 karet (uživatelů).

Kromě ručního vkládání jednotlivých karet umožňují zámky také jednorázové naprogramování celé paměti z datového klíče ALCOR-AGENA (u typu MC8192P je možné pracovat i s částmi paměti). Klíč je vestavěn v konektoru Jack 3.5 mm. Připravený soubor všech karet, kterým má zámek otvírat, se pomocí programátoru uloží do klíče. Ten se pak přenese k danému zámku (který musí být v modu 0), zasune se do konektoru a přiloží se master karta. Po úvodní kontrole řídicích kódů LED krátce blikne a následuje natažení dat. To trvá 2 až 8 vteřin podle velikosti paměti. Po kontrole správného nahrání LED opět krátce blikne, čímž je proces ukončen.

vstup typ 1 vstup typ 2

Zámek s komunikací přes rozhraní RS485

Zámky s komunikací přes rozhraní RS485 jsou standardně vybaveny hodinami reálného času a pamětí 8 kb (příp. 16 kB), kterou lze rozdělit na dvě části: první slouží k ukládání kódů karet s povoleným přístupem (při využití celé 8 kb paměti pro tento účel umožní uložení 1637 kódů karet), druhá k ukládání informace o časech a kódech karet použitých k otevření dveří (při využití celé 8 kb paměti pro tento účel umožní uložení 1169 záznamů).

Tyto typy zámků jsou programovatelné přes linku RS-485, po které se také předávají aktuální data ze zámku. Příkazy posílané přes komunikační linku umožňují nastavení rozhraní paměti, zápis a vymazání karet s povoleným přístupem, přečtení a nastavení hodin reálného času, načtení údajů o stavu zámku, vyčtení nových údajů o otevření dveří a načtení celé paměti. Na jednu linku lze připojit až 32 zámků.

K dispozici je i modifikace TZ (s časovou zónou), která automaticky znemožňuje otevření po určitou denní dobu.

nahoru

Kontaktní paměti DALLAS

Používají se k jednorázové identifikaci (běžné snímače neumožňují trvalé připojení). Základní typ obsahuje 48 bitů ROM, dále existují typy s pamětí RAM nebo PROM, případně tzv. multiklíč s přístupem do paměti chráněným pomocí hesel. Snímač se připojuje na sériový port. Na zakázku snímače integrované do klávesnice nebo myši.

EMULÁTORY pamětí DALLAS

Jedná se o čtečky bezkontaktních identifikátorů, které mají stejný výstupní formát jako paměť DALLAS, čtečky magnetických karet či čtečky čárového kódu a lze je tedy připojit místo dosavadních čteček. Typické použití je upgrade systémů na modernější bezkontaktní technologii. Do zařízení se pouze připojí nové bezkontaktní čtečky a celý zbytek systému zůstane zachován, čímž se dosáhne zásadní úspory nákladů na modernizaci.

Dallas 1 Dallas 2

nahoru

Kontakt

ALCOR s.r.o.
Fr. Křížka 11, 170 00 Praha 7
tel.: 211222833, 603984072
email: alcor@alcor.cz

Na uvedené adrese není prodejna. Osobní odběr pouze po předchozí dohodě.

nahoru