Emulátory pamětí DALLAS, magnetických karet a karet s čárovým kódem
Jedná se o čtečky bezkontaktních identifikátorů, které mají stejný výstupní formát jako paměť DALLAS, čtečky magnetických karet či čtečky čárového kódu a lze je tedy připojit místo dosavadních čteček. Typické použití je upgrade systémů na modernější bezkontaktní technologii. Do zařízení se pouze připojí nové bezkontaktní čtečky a celý zbytek systému zůstane zachován, čímž se dosáhne zásadní úspory nákladů na modernizaci.

Bezkontaktní identifikace - základní stránka