Systémy pro kontrolu vstupu
Programovatelné bezkontaktní ovladače dveřních zámků, bran, ... používající pro identifikaci bezkontaktní čipové karty. K dispozici je několik typů.

Všechny typy jsou vybaveny vestavěnou anténou nebo umožňují připojení externí antény. K dispozici je anténa ve vodotěsné krabici nebo anténa určená k zavrtání do zdi z vnitřní strany, takže z vnější strany zdi nelze zjistit ani stopy po elektronickém ovládání vstupu.

Všechny typy zámků se napájejí stejnosměrným napětím 11.5 - 16 V, které nemusí být stabilizované. Mají odběr cca 8 mA "naprázdno" (rozpojené relé, zhasnutá LED). Standardně osazujeme relé dimenzované na spínaný proud 1A.

Systémy pro kontrolu vstupu - základní stránka


Zámky programovatelné master kartou
Tyto typy jsou lokálně programovatelné pomocí master karty (bezkontaktní čipová karta vyhrazená pro servisní účely) a celé nastavení lze případně nahrát z datového klíče ALCOR-AGENA. Tyto zámky neukládají informaci o čase a kódech karet použitých k otevření dveří. Momentálně jsou k dispozici typy pro 24, 101 nebo 1637 karet (uživatelů).

Dodávají se s vymazanou pamětí. První kartu, která se po prvním zapnutí zámku načte, si zámek uloží jako master kartu (ta potom slouží k servisním účelům - ukládání a vymazávání kódů ostatních karet ...). Poté zámek přejde do módu 0.
Po každém dalším zapnutí napájecího napětí přejde zámek rovnou do módu 0.
Rozlišují se celkem 3 módy :
mod 0 - otevírací ... LED nesvítí ... po přiložení běžné karty zámek zjistí, zda má uložen její kód. Pokud ano, blikne diodou a sepne relé (cca 2 vteřiny), pokud ne, neudělá nic. Po přiložení master karty zámek přejde do modu 1 - LED krátce blikne a pak se trvale rozsvítí.
mod 1 - nahrávací ... LED svítí ... po přiložení běžné karty si zámek uloží její kód a přejde do modu 0 (pokud však již v paměti není místo, neudělá nic). Po přiložení master karty zámek přejde do modu 2 - LED dvakrát krátce blikne a pak se trvale rozsvítí.
mod 2 - mazací ... LED svítí ... po přiložení běžné karty zámek najde v paměti její kód, vymaže jej a přejde do modu 0 (pokud však v paměti její kód nemá, neudělá nic). Po přiložení master karty zámek přejde do modu 0 - LED zhasne.

Kromě ručního vkládání jednotlivých karet umožňují zámky také jednorázové naprogramování celé paměti z datového klíče ALCOR-AGENA (u typu MC8192P je možné pracovat i s částmi paměti). Klíč je vestavěn v konektoru Jack 3.5 mm. Připravený soubor všech karet, kterým má zámek otvírat, se pomocí programátoru uloží do klíče. Ten se pak přenese k danému zámku (který musí být v modu 0), zasune se do konektoru a přiloží se master karta. Po úvodní kontrole řídicích kódů LED krátce blikne a následuje natažení dat. To trvá 2 až 8 vteřin podle velikosti paměti. Po kontrole správného nahrání LED opět krátce blikne, čímž je proces ukončen.

Momentálně se vyrábějí zámky MC0128P (s kapacitou 24 karet), MC0512P (s kapacitou 101 karet) a MC8192P (s kapacitou 1637 karet).


Systémy pro kontrolu vstupu - základní stránka


Zámek s komunikací přes rozhraní RS485
Zámky s komunikací přes rozhraní RS485 jsou standardně vybaveny hodinami reálného času a pamětí 8 kb (příp. 16 kB), kterou lze rozdělit na dvě části : první slouží k ukládání kódů karet s povoleným přístupem (při využití celé 8 kb paměti pro tento účel umožní uložení 1637 kódů karet), druhá k ukládání informace o časech a kódech karet použitých k otevření dveří (při využití celé 8 kb paměti pro tento účel umožní uložení 1169 záznamů).

Tyto typy zámků jsou programovatelné přes linku RS-485, po které se také předávají aktuální data ze zámku. Příkazy posílané přes komunikační linku umožňují nastavení rozhraní paměti, zápis a vymazání karet s povoleným přístupem, přečtení a nastavení hodin reálného času, načtení údajů o stavu zámku, vyčtení nových údajů o otevření dveří a načtení celé paměti. Na jednu linku lze připojit až 32 zámků.

K dispozici je i modifikace TZ (s časovou zónou), která automaticky znemožňuje otevření po určitou denní dobu.

Systémy pro kontrolu vstupu - základní stránka