Kontaktní paměti DALLAS
se používají k jednorázové identifikaci (běžné snímače neumožňují trvalé připojení). Základní typ obsahuje 48 bitů ROM, dále existují typy s pamětí RAM nebo PROM, případně tzv. multiklíč s přístupem do paměti chráněným pomocí hesel. Snímač se připojuje na sériový port. Na zakázku snímače integrované do klávesnice nebo myši.

EMULÁTORY pamětí DALLAS
Jedná se o čtečky bezkontaktních identifikátorů, které mají stejný výstupní formát jako paměť DALLAS a lze je tedy připojit místo dosavadních čteček DALLAS pamětí. Typické použití je upgrade systémů používajících DALLAS paměti na modernější bezkontaktní technologii. Do zařízení se pouze připojí nové bezkontaktní čtečky a celý zbytek systému zůstane zachován, čímž se dosáhne zásadní úspory nákladů na modernizaci.

Bezkontaktní identifikace - EMULÁTORY